woensdag 9 juli 2008

her- en verzoenen

Ik zit me maar af te vragen wat ik over dit onderwerp moet schrijven. De nieuwe regeringspartijen in Servië, de Democratische Partij en de Socialistische Partij van Servië, zitten in een proces van verzoening. Het is zelfs de bedoeling een Verklaring van Politieke Verzoening te gaan ondertekenen.
Ik hoor het dominee Gremdaat al zeggen: "Kent u dat woord, verzoenen..." Ik voer de eerwaarde niet voor niks op, want als je op zoek gaat naar de diepere betekenis van het begrip, dan beland je allereerst in religieuze sferen. Dan gaat het over schuld, boete en vergiffenis. Ik kan me niet voorstellen dat de ongelovige Ivica Dačić (leider SPS) op de knieën gaat voor de goede herder Boris Tadić (leider DS) om zijn zonden op te biechten en om genade te smeken. Andersom lijkt me nog minder waarschijnlijk.
Maar laten we eens verder kijken. "Het weer tot vrede of vriendschap brengen", zegt de Dikke van Dale. Dat kan het niet zijn, want vrede of vriendschap heeft er nooit geheerst tussen de DS en de SPS (zou herzoening trouwens niet een beter woord zijn voor deze betekenis?).
President Tadić zei er het volgende over: "Gedurende de jaren negentig gaapte er een enorm gat tussen ons en dat zijn we niet vergeten. Niettemin, met als doel het bereiken van een gezamenlijke visie op de toekomst zullen we het verleden het verleden laten." Dus: we vergeten het verleden dat we niet zullen vergeten. Mwwwaaahhhh.
Als gedachtenexperiment zouden we het woord letterlijk kunnen bekijken: vér zoenen, in tegenstelling tot dichtbij zoenen. Dus niet zo:


Maar zo:


Je betuigt niet je liefde, maar het feit dat je tot elkaar bent veroordeeld, zoals in de meeste huwelijken, en dus houd je afstand. Dus bruid Boris en bruidegom Ivica vérzoenen zich. Briljante vondst, dat moet je toegeven.
Dit alles in ogenschouw genomen, kom ik niet onder een nieuwe enquète uit. Zie hiernaast ergens.

Geen opmerkingen: