maandag 21 juli 2008

blablabla


Laten we eens kijken waar we staan qua politiek. Vuk Jeremić, de minister van buitenlandse zaken, gaat waarschijnlijk alle ambassadeurs weer terugsturen naar de Europese hoofdsteden die Kosovo hebben erkend. Nu zitten ze hier maar duimen te draaien of liggen ze aan het strand in Budva (Montenegro, zie fotootje) of ergens in Griekenland of Turkije, terwijl ze toch salaris ontvangen. Dat kan een armlastige regering als de Servische zich niet veroorloven. De ambassadeurs in Washington en Tokyo blijven nog even hier. Kennelijk hebben ze een langere vakantie bedongen. Ik zou tenminste geen andere reden weten te bedenken voor een verlengd verblijf in het moederland..
Over niet-werkende functionarissen gesproken. Het Servische parlement ligt al drie dagen volledig op z'n gat. De bedoeling is om het Stabilisatie- en Associatieverdrag met de EU te bespreken, maar volksvertegenwoordigers van de Radicale Partij en van de Democratische Partij van Servië (Koštunica's voetvolk) misbruiken de huisregels door voortdurend vermeende schendingen van het reglement van orde aan te voeren en dan een exposé te geven over het onrecht dat hun in het stadsbestuur van Belgrado is aangedaan. Ze hadden daar overeenstemming met de Socialistische Partij van Servië om een, zeg maar, college van burgemeester en wethouders te vormen, maar daar hebben de Socialisten bij nader inzien toch maar van afgezien.
In plaats van de microfoon uit te zetten of treiterende, zuigende, ondemocratische radicalen en Koštunica-'democraten' het pand uit te laten schoppen, laat parlementsvoorzitter Slavica Đukić-Dejanović (SPS) het allemaal maar gebeuren.
Alsof hij er nog trots op is ook, kondigde radicaal Dragan Todorović gisteren aan dat hij en de zijnen hun obstructie vandaag gewoon vortzetten. Zo goed hebben de 'volksvertegenwoordigers' van de opposititie het dus met hun volk voor. Een niet-functionerend parlement komt jullie vereerde vaderland waarlijk ten goede. Ga zo door, dames en heren. Dit is democratie.
Update: Parlementsvoorzitter Slavica heeft in arren moede maar besloten de voortgang van deze poppenkast twee weken uit te stellen. Ze zei niet te willen dat de waardigheid van het parlement voor het oog van de natie naar de verdoemenis gaat. Over welke waardigheid heeft u het, mevrouw?

Geen opmerkingen: