vrijdag 18 juli 2008

afschaffen


Volgen jullie het nog? Ik niet meer. De baas van de Verenigde Naties, meneer Ban Ki Moon, heeft weer eens iets gezegd over Kosovo en het gevolg is dat niemand er meer uitkomt. Let op, hij zei letterlijk: "Ik heb aan Unmik de opdracht gegeven om samen te werken met de EU, teneinde de operatieve rol op het gebied van de rule of law te verschaffen onder de alomvattende autoriteit van de VN." Ik weet geen goede vertaling voor rule of law, maar dat maakt niks uit, want het is toch onbegrijpelijk.
Ik zit al uren naar de tekst te staren en ik weet nog niet wat die man bedoelt. Goed, Unmik (VN) moet samenwerken met de EU in Kosovo. Dat snap ik. En dan moet de EU kennelijk veiligstellen dat de wetten worden nageleefd; niet op eigen gezag, maar onder verantwoordelijkheid van de VN, terwijl de EU juist onder die VN-paraplu uit wil en de boel op eigen houtje wil bestieren. Hoe zit dat, meneer Ban, of Ki Moon, blijft dat Unmik van u nou of niet? Wordt er nou 'gereconfigureerd' of blijft alles bij het oude? En meneer de speciale afgevaardigde van de Europese Unie, excellentie Feith, gaat u dit nou accepteren of is er ruzie in de tent?
De VN-chef heeft zijn cryptische opdracht gegeven omdat de VN Veiligheidsraad "niet in staat is om richtlijnen aan te bieden". Dat is helder. De Russen, permanent lid van de Veiligheidsraad, willen dat Unmik blijft en zijn ertegen dat de EU het overneemt, omdat dat uiteindelijk neer zou komen op acceptatie van de eenzijdig uitgeroepen onafhankelijkheid. Die Unmik-aanwezigheid is immers gebaseerd op een resolutie van diezelfde Veiligheidsraad en het feit dat de EU in Pristina zit, is gebaseerd op... Op wat eigenlijk? En dan gaat meneer Ki Moon, of Ban, op eigen houtje zitten bepalen dat ... Tsja, wat eigenlijk?
Ik herhaal: hier kom ik niet meer uit. Kan die Ban Ki Moon, kan die VN, kan de hele internationale diplomatie niet gewoon worden afgeschaft? Wat hebben we aan met mensen die met een mondvol watten praten, die voortdurend kool en geit (moeten) sparen omdat hun broodheren onderling geen oplossingen kunnen bedenken voor problemen die ze zelf hebben veroorzaakt? Daar moeten we niets mee, daar hebben we niks aan, dat is allemaal onzin. Weg ermee.

Geen opmerkingen: