dinsdag 10 juni 2008

chaos
Zoals iedereen al wist, blijft de VN in Kosovo. De internationale chaospolitiek wordt hier gewoon voortgezet. Even in het kort. De Albanezen in Kosovo verklaarden zichzelf op 17 februari onafhankelijk. De bedoeling was dat de VN zich in een overgangsperiode van honderdtwintig dagen zou terugtrekken en een EU-missie het gebied geleidelijk aan zou overspoelen met een paar duizend politiemensen, rechters, officieren van justitie enz. (zoveel vertrouwen heeft de internationale gemeenshap kennelijk in de Kosovaarse rechtsstaat, maar dit terzijde). Een afgevaardigde van de EU met speciale bevoegheden, de Nederlander Pieter Feith, zou het proces naar volledige onafhankelijkheid met een dikke vinger in de pap begeleiden.
Niet dus. Voor de internationale gemeenschap klaarblijkelijk volkomen onverwacht, leggen de Serviërs en hun grote slavische bondgenoten uit Rusland zich niet neer bij de gang van zaken. Die erkennen alleen de autoriteit van de VN, en dus niet van de EU en al helemaal niet van de onafhankelijke Kosovaarse regering. De EU is direct na aankomst uit de Servische gebieden geschopt en is er nog steeds niet terug. Daar komt nog eens bij dat er vorige maand lokale verkiezingen zijn gehouden in de Servische gebieden in Kosovo en dat de Serviërs dus vinden dat ze hun eigen bestuurders hebben. Premier Hashim Thaci heeft op zijn beurt verklaard dat de regering in Priština het vanaf komende maandag voor het zeggen heeft. Ik weet niet of dit nog te volgen is. Ik loop al een tijdje mee hier en ik kom er ook zowat niet meer uit.
Tijd voor een nieuwe enquète (zie elders op de pagina).

Geen opmerkingen: