maandag 22 juni 2009

voorspoed


Een opmerkelijke combinatie van berichten. Servië zal noch de salarissen (althans de salarissen waar de overheid over gaat), noch de pensioenen verlagen en evenmin de belastingen verhogen. Om de economische crisis het hoofd te bieden zal de regering het financieringstekort laten oplopen en het aantal ambtenaren verminderen, zei economieminister Mlađan Dinkić vandaag. Servië's staatsschuld is relatief laag, vervolgde de minister, en dus kan er best nog een beetje bij.
Klinkt redelijk, maar zoals wel vaker neemt ook deze dienaar van de staat het met de waarheid niet zo heel nauw. Kijk eens, naar de EU, zei hij onder andere. Daar bedraagt de staatsschuld gemiddeld honderd procent van het bruto binnenlands product. Mis, meneer Dinkić, het laatst bekende cijfer is 61,5 procent. Daar zal door oplopende financieringstekorten best iets bovenop gekomen zijn, maar zo hard gaat het nou ook weer niet. Bovendien hebben de EU-economieën, ondanks de crisis, heus sterkere schouders dan de uwe. Die kun je niet zomaar met elkaar vergelijken.
Verlaging van de pensioenen is een gevoelig punt hier. Gepensioneerden hebben het al niet breed en om ze nog verder in de prut te duwen wordt algemeen beschouwd als het ultieme bewijs van disrespect voor de oudere generatie. Bovendien zit de gepensioneerdenpartij van meneer Krkobobabić in de regering en die zal zich een verlaging niet laten welgevallen.
Toch zal Servië er, ondanks de mooie woorden van Dinkić, heel moeilijk omheen kunnen. En dat brengt me op het tweede bericht. Een alarmerend bericht. De schatkist van het staatspensioenfonds is bijna leeg. En als de Servische regering de pensioenen op peil wil houden met leningen en dus vergroting van het financieringstekort, dan vrees ik dat de staatsschuld over een poosje wel drie keer zo hoog zal zijn als in de Europese Unie. En er is nog meer slecht nieuws. De productie hier blijft dalen, de btw-inkomsten ook, en de douane-inkomsten en de belastinginkomsten en wat al niet.
De Servische regering blijft er niettemin voor kiezen om te pappen en nat te houden. Blokkeer met twintig met ontslag bedreigde werknemers de Kneza Milošastraat een half uurtje en hup, daar gaat weer een bezuinigingsbesluit de prullenbak in. Dreig als bejaardenpartij uit de regering te stappen en floeps, de pensioenen blijven op peil. Ik ben geen econoom, maar ik geloof nooit dat dat goed kan zijn.

4 opmerkingen:

David zei

Maar welke (noodzakelijk) bezuiniging zal volgens jou als eerste toch ingevoerd worden? Ik hoop niet de BTW want die is al absurd hoog :)

David Jan zei

Servië (en de Serviërs en ook de andere landen in de regio) zal zich moeten realiseren dat het nog lang niet op het economische niveau van West-Europa is. Bijna iedereen heeft weliswaar een veel duurdere mobiele telefoon dan ik heb, duurdere sportschoenen en nog zo wat), maar daar achter zit een enorme verscholen armoede. Voor de staat geldt hetzelfde. Zie Dinkić. Hij stelt de Servische economie op gelijke hoogte met de West-Europese economieën, maar dat is ze natuurlijk helemaal niet. De regering zal dus moeten kiezen: het gelijk houden of zelfs verhogen van pensioenen gaat direct ten koste van geld voor bijvoorbeeld de gezondheidszorg. Komt er meer geld beschikbaar voor het onderwijs, dan kan er minder aan de aanleg van wegen worden uitgegeven. Wordt het leger gemderniseerd, dan moet de politie wachten. Ik ga geen keuzes maken voor de Servische regering, noch voor de Servische bevolking. Dat moeten ze zelf maar doen. Wat in dit verband overigens wel heel schrijnend is, is dat er zoveel geld uit de privatiseringen is verdwenen. Daarmee hadden heel wat mooie projecten gefinancierd kunnen worden.

David Jan zei

...en daar komt nog bij dat je met verhoging van het financieringstekort de problemen alleen maar naar de toekomst verschuift. De schuld die je daarmee opbouwt, moet ooit een keer worden afbetaald en het geld dat daarvoor nodig is, kan niet worden gebruikt voor allerlei nuttige dingen. Maar dat is kenmerkend voor hoe de politiek hier reageert: als er een probleem is, doe je alsof het niet bestaat of je verschuift de oplossing naar de toekomst.

David zei

Ja dat is kenmerkend voor de politiek in veel landen die nog in ontwikkeling zijn. De keuzes die politici in Servie moeten maken zorgen inderdaad altijd voor dilemma's maar misschien zijn er in de wandelgangen al wel mogelijke maatregelen bekend.

Ik heb het er overigens ook veel over gehad met (hoog opgeleide) Servische jongeren. Zij vonden (natuurlijk) vooral dat het HRM beleid in de overheid een hervorming nodig heeft zodat iig overbodige mensen weg kunnen. Daarnaast zou het mkb en ondernemen veel meer beloond worden (bijv. lagere belastingen) zodat je structureel een sterkere economie krijgt . Dinkic zou zich iig niet moeten laten verleiden door incidentele maatregelen maar structureel moeten hervormen. Maar ja altijd makkelijk praten :)