dinsdag 8 december 2009

blokkade

Het is bijna iedereen ontgaan: de Europese Unie heeft gisteren dan wel een gebaar naar Servië gemaakt (zie vorige post), nu zitten de Kroaten in het verdomhoekje door Nederlands verzet. De toetredingsonderhandelingen zijn gestaakt, omdat Kroatië maar niet met een aantal documenten over de brug komt. Het gaat om rapportages over artilleriebeschietingen tijdens de actie Storm (Oluja) in 1995, die vele honderden Kroatisch-Servische burgers het leven kostte en vele tienduizenden op de vlucht jaagde. Het Joegoslaviëtribunaal wil die rapportages graag hebben voor de zaak tegen de Kroatische bevelhebber Ante Gotovina. Naar het schijnt, zijn er honderdvijftig. De Kroatische autoriteiten hebben er tot nu toe slechts twee afgeleverd en zeggen dat de rest is zoekgeraakt. Nederland gelooft daar geen bal van.
Kroatiës ambitie om in 2011 toe te treden tot de EU is hierdoor onhaalbaar. Zelfs 2012 of 2013 lijkt te hoog gegrepen, omdat de in toetredingsonderhandelingen pas vijftien van de drieëndertig hoofdstukken zijn afgesloten, onder meer de onderdelen justitie en minderheden nog moeten worden besproken en Nederland daar niet aan wil beginnen, voordat de geëiste rapporten in Den Haag zijn afgeleverd.

9 opmerkingen:

Mark zei

Het vreemde is dat Verhagens verzet wel even HRT-Teletekst haalde, maar verder nergens aandacht krijgt. Terwijl die topnički dnevnici bijna wekelijks worden besproken in allerlei televisieprogramma's... (Ik was zo stom om te denken dat het groot nieuws zou worden.)
Een deel van de verklaring is denk ik dat Nederland hier als een flutlandje zonder enige betekenis wordt gezien. Ook de corruptie-affaires van de laatste weken spelen waarschijnlijk een rol.
Ondertussen blijft premier Jadranka Kosor maar zeggen dat ze ervan overtuigd is dat Brammertz heel goed begrijpt dat Kroatië veel vooruitgang boekt.

Fabian zei

Ook Macedonië moet nog even in de wachtkamer blijven zitten: ze hadden gehoopt dat er nu een uitspraak zou komen over de start van de toetredingsonderhandelingen, maar die is ook uitgesteld. Meer informatie:
http://www.focus-fen.net/index.php?id=n202775

Frappant: Griekenland houdt zich "stil", Bulgarije lijkt Griekenland te steunen, alsof het weer begin 20ste eeuw is....

Ismael zei

Na Servië nu Kroatië van welk Balkanland zou Nederland hierna de mogelijke aspiraties gaan dwarsbomen? Zou er een Engelse Booky zijn die dit al in zijn lijsten heeft staan?

David Jan zei

@ Boris Levalle. Als ik Kroaat was en of in de politiek zat of bij een krant werkte, zou ik er niet zo luchthartig over doen. Ze kunnen er hier in Servië over meepraten hoe vasthoudend Nederland in sommige gevallen kan zijn.
@ Fabian. Dat van Macedonië kun je Nederland in ieder geval niet verwijten. Overigens, als ik Nederland zou zijn, dan zou ik meer bezwaar hebben tegen Macedonië als EU-lid dan tegen Kroatië of Servië. Niet vanwege het Joegoslaviëtribunaal, niet vanwege de naam, maar omdat het land er stomweg nog lang niet aan toe is.
@ Ismael. Eens even denken, wie zijn er nog over? Bosnië-Hercegovina, Montenegro, Albanië, zoek maar uit.

Antje zei

David Jan, word jij als Nederlander nou vaak aangesproken op dit soort Nederlandse acties?

Ik bedoel, je moet je als Nederlander in den vreemde al vaak verdedigen tegen alle vooroordelen over drugs en euthenasie, maar dit raakt uiteindelijk die landen meer dan ons eigen interne beleid. Dus ik kan me voorstellen dat ze je op feestjes enzo wel eens wat willen vragen dan wel eenzijdig willen vertellen wat zij er van vinden.

Mark zei

Ik ben het met je eens dat de Kroatische luchthartigheid is misplaatst. Maar ja, Kroatische kranten en televisie berichten (helaas) bijna nooit over het buitenland, dus de meeste journalisten en burgers hebben waarschijnlijk geen benul van Verhagens halsstarrigheid jegens Servië. De kwaliteit van de geschreven pers hier is namelijk om te huilen. Iemand bracht me dit weekeinde de laatste nummers van Vreme, Akter en Objektiv uit Belgrado (mijn cyrillisch is slecht dus NIN moet ik overslaan), die vol staan met artikelen over de EU en andere buitenland. Kroatië heeft niet één zo'n blad: navelstaarderij is hier tot norm verheven. Erg jammer, en ook schadelijk.

David Jan zei

@ Antje. Dat valt nogal mee. Misschien komt dat doordat ik altijd vanaf het begin duidelijk maak dat ik de Nederlandse regering niet ben. Natuurlijk zijn er vaak discussies. Zo heb ik wel een zeker begrip voor het Nederlandse standpunt t.a.v. medewerking met het Joegoslaviëtribunaal. Servië heeft zich daar, net als Kroatië, nu eenmaal toe verplicht. Aan de andere kant deel ik het Nederlandse beleid t.a.v. Kosovo weer helemaal niet.
Je zult altijd mensen houden die hun hersens niet gebruiken. Bisschop Artemije bijvoorbeeld, die me de toegang tot kloosters in Kosovo ontzegde, omdat ik uit een land kom dat heeft deelgenomen aan de bombardementen. Soms moet je ook eerst over een drempel(tje) heen. Maar over het algemeen is het goed te doen.
@ Je moet het belang van de bladen die je noemt niet overdrijven. Ze hebben alle drie kleine oplagen. Net als in de rest van de regio (en helaas ook steeds meer in Nederland) geldt het eigen land over het algemeen als navel van de wereld, zeker als je mainsream media bekijkt. Maar je hebt gelijk: bladen als Vreme bestaan in ieder geval. Ook B92 heeft in het prime-time nieuws tegenwoordig dagelijks een blokje buitenland en daarnaast op het Infokanal de rubriek Planeta. De situatie is dus beter dan in Kroatië.

Reijer zei

Minister Verhagen moet oppassen dat hij niet met twee maten gaat meten. Hij is altijd verrassend stil ten opzichte van Rusland, dat toch niet zoveel op heeft met de mensenrechten. De Russen hebben daarentegen gas en olie. Het moet maar eens afgelopen zijn dat de heer Verhagen Servie als showcase gebruikt voor zijn eigen ego. Ook is het inmiddels duidelijk dat het buitenlands beleid van de EU niet alleen kan afhangen van een minister uit Nederland. Ik hoop dat de overige ministers uit de EU druk blijven uitoefenen op minister Verhagen.

David Jan zei

Volgens mij meet Verhagen niet met twee, maar wel met een stuk of zesentwintig maten, net als bijna al zijn collega-ministers van buitenlandse zaken in de wereld. Wat de medewerking van Servië en Kroatië aan het Joegoslaviëtribunaal betreft, hanteert Nederland overigens wel dezelfde maat. Je kunt betwijfelen of het de goede weg is, maar als zodanig vind ik het te prijzen.