zaterdag 21 februari 2009

kovačević

Herinneren jullie je Miladin Kovačević nog, de Servische geweldenaar die in de zomer van vorig jaar in de VS het Amerikaanse onderdeurtje Bryan Steinhauser bijna naar de andere wereld sloeg? Er is weer eens nieuws over deze held, die niet wist hoe snel hij na zijn daad Amerikaanse bodem moest verlaten op de vlucht voor zijn verantwoordelijkheid. Hij is geslagen door de Amerikaanse politie, jammerden zijn ouders in koor, en daarom moest hij wel, nadat er een borgsom van honderdduizend dollar was betaald en er in no time tijdelijke documenten waren verstrekt door de een of andere malloot op het Servische consulaat. Het resulteerde destijds in een diplomatieke rel, omdat de Amerikanen eisten dat Miladin terug moest worden gestuurd om in de VS te worden berecht.
Het is een tijdje stil geweest rond Kovačević, maar eind deze week barstte er weer eens een rel los rond zijn stevige gestalte. De Servische regering zou hebben bediscussieerd of zij negenhonderdduizend dollar schadevergoeding zou betalen aan de familie Steinhauser. Nou vraag ik je. Je mept iemand in elkaar en vervolgens betaalt de (toch niet echt vermogende) staat de schadevergoeding? Daar discusieer je als regering niet over. Je vertelt meneer de geweldenaar en zijn familie dat ze zelf maar op moeten draaien voor dat bedrag. Moet je maar geen iele mannetjes in elkaar slaan. Ze wisten immers ook binnen hele korte tijd honderdduizend dollar borgtocht te organiseren. Nou dan? En als je zo onschuldig bent als je zegt te zijn, dan ga je gewoon terug naar de VS om je te laten berechten en stop je met mekkeren dat je daar geen eerlijk proces gaat krijgen.
De jongeren van de LDP, de partij van Čeda Jovanović, wandelden vandaag met een mooi spandoek door Belgrado. "Wie moet ík in elkaar slaan voor 1 miljoen dollar?"

11 opmerkingen:

Michel zei

Stevig Jerommeke, maar alleen lichamelijk zo te zien.. Dubieuze zaak inderdaad..

Anoniem zei

David Jan, uit het oogpunt van onafhankelijke jounalistiek zou ik deze jongen niet meteen bestempelen als "geweldenaar".

Er is nog niet eens een rechtzaak geweest. Wat is gebeurt met het "Innocent until proven guilty"?
En het enigste waar hij op veroordeelt zou kunnen worden is noodweer-exces.
Terwijl de hele teneur van het verhaal hem bij voorbaat al veroordeelt.

Je vergeet bovendien te vermelden dat Miladin niet als eerst heeft geslagen. Maar juist dit "onderdeurtje". Je kan dus concluderen dat als deze Steinhauser niet de drang had omzichzelf te bewijzen, tegenover een reus vann ongeveer 2 meter 10, hij ook geen klappen gekregen had.

Dat hij geslagen is door de politie zou me niets verbazen. De ouders van die jongen zijn namelijk een van de grootste geldschieters van hilary clinton, die toch wel enige macht heeft.
Maar dat blijven slechts speculaties.

Het staat echter wel vast dat hij langer vastgehouden is dan wettelijk bepaalt is en dat hij zijn advocaat gedurende die periode niet mocht bellen. Reden genoeg om te twijfelen aan een eerlijk proces.

Michel zei

@Krajisnik: of Steinhauser al dan niet als eerste geslagen heeft doet m.i. niet ter zake. Noodweer-exces is iets wat hier denk ik niet van toepassing is. Het blijven trappen en slaan van een op de grond liggend slachtoffer is zware mishandeling. Met zijn postuur had hij zijn "tegenstander" met één klap kunnen vloeren. Noodweerexces vloeit voort uit "de noodzaak tot verdediging" van eigen lijf, eerbaarheid e.d. (arrest Hoge Raad) Gezien zijn postuur en kracht, was er wel een noodzaak? Het "eigen schuld,dikke bult" verhaal is m.i. ook niet erg redelijk. Hij had zich kunnen inhouden.. Ik vind er wat voor te zeggen dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt en teruggaat. Dan ben je een kerel..

Michel zei

We hebben het wel over Nederlands recht, dat in dit geval niet van toepassing is (omdat het hier niet gebeurd is) Niettemin hier de definitie van noodweerexces:

Indien door of namens de verdachte een beroep is gedaan op noodweerexces geldt voor wat betreft het door de rechter in te stellen onderzoek het volgende.

Van overschrijding van de grenzen van noodzakelijke verdediging kan slechts sprake zijn indien:

a. de verdachte de hem verweten gedraging heeft verricht in een situatie waarin, en op een tijdstip waarop, voor hem de noodzaak bestond tot verdediging van eigen of eens anders lijf, eerbaarheid of goed tegen een ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding, maar daarbij als onmiddellijk gevolg van een hevige door die aanranding veroorzaakte gemoedsbeweging verder gaat dan geboden is, dan wel indien

b. op het tijdstip van de aan de verdachte verweten gedraging de onder a bedoelde situatie weliswaar is beëindigd en derhalve de noodzaak tot verdediging niet meer bestaat, doch niettemin deze gedraging toch het onmiddellijk gevolg is van een hevige gemoedsbeweging veroorzaakt door de daaraan voorafgaande wederrechtelijke aanranding (vgl. HR 18 mei 1993, NJ 1993, 691).

Anoniem zei

Uit jou beschrijving van noodweer exces volgt dus dat er 1:

Er was noodzaak tot verdediging want als iemand je slaat dan sla je terug ongeacht de lengt/breedte van iemand anders.
Bovendien is het absurd dat Steinhauser geen partij is voor Miladin omdat hij dun is.
Dat iemand dun is betekend niet perse dat iemand niet hard kan slaan.
Ik zelf ben namelijk ook niet een van de dikste, maar heb daar en tegen 5 jaar karate gedaan en als ik iemand sla die twee keer zo dik is als ik heeft hij nog steeds pijn.

Dus hieruit blijkt dat er wederrechterlijke aanranding was. Dat valt niet te betwisten

2.
Bovendien verklaart Miladin dat hij helemaal niets meer weet van het incident en dat hij door die aanval een waas voor zijn ogen kreeg en niet wist wat hij deed.

Er is dus sprake van: "maar daarbij als onmiddellijk gevolg van een hevige door die aanranding veroorzaakte gemoedsbeweging verder gaat dan geboden is
"

Lijkt me toch een toepasbaar geval van noodweer exces.


P.S.
En je moet me niet verkeerd begrijpen ik vind ook dat hij gewoon terecht moet staan, je kan het niet ontlopen. Maar als hij in voorarrest al zo behandelt word en hij staat tegenover zon machtig persoon kan je wel begrijpen dat hij het niet zitten in een Amerikaans proces. Wat is er mis met een rechtzaak op Servische bodem?

Bovendien is er een hele lastercampagne tegen hem opgezet met voorpagina die zinnen hebben als "Karadzic Mladic and now Kovacevic".
Dat hij in de media zo word afgeschetst is gewoon absurd en beinvloed de massa.

Anoniem zei

Ik ken de zaak niet goed, maar vind het eigenlijk geen vanzelfsprekendheid dat Kovačević in de VS terecht zou moeten staan.
Ik denk dat je je serieus mag afvragen hoe onbevooroordeeld een buitenlander (Servier in dit geval) behandeld zal worden tijdens deze rechtszaak.
Daarbij kunnen de straffen in de VS onevenredig hoog uitvallen en is het gevangenissyteem (industrie eigenlijk) aldaar een van de meest inhumane instellingen op de planeet....

Michel zei

@Krajisnik:

Ik denk dat Kovacevic al verloren heeft; een carrière in de VS kan hij schudden, vakantie in het buitenland is bloedlink i.v.m. risico van uitlevering en hij zit in de schulden, die borgsom zal terugbetaald moeten worden. Ik ben bang dat van een rechtszaak op Servische bodem niet veel terechtkomt, gezien het feit dat de regering al overweegt de schadevergoeding te betalen. Daar komt hij dan al mee weg. Zou het uitmaken waar hij terechtstaat wat betreft onbevooroordeelheid van de rechtbank? Lijkt erop dat hij er mee wegkomt daar.

Dat noodweerexces is Nederlands recht en dus hypothetisch in dit geval, het gaat om de VS. Daar geldt de omgekeerde bewijslast en ja, ze zijn veel strenger. Maar dat risico heeft onze "vriend" niet ingecalculeerd. "Verder gaan dan geboden is" is formeel, maar ondanks verschil in postuur had K. dhr. S. ook een duw kunnen geven in plaats van hem in coma te slaan. Als hij niet weet wat hij doet lijkt het me geen makkelijk mannetje. Lees trouwens nergens hoe het met Steinhauser is nu.

Overigens heb je ook in NL kranten die dat soort dingen schreeuwen, na een aanklacht schadevergoeding betalen, rectificeren en het volgende slachtoffer onderuithalen. In hoeverre je die media serieus moet nemen?

Overigens interessante discussie

Anoniem zei

@ Michel
Ik weet dat de Nederlandse wet verschilt met de Amerikaanse. Wou je alleen een beeld laten zien met hoe het in Nederland zou zitten.

En dat coma gedoe is ook zwaaroverdreven, hij was opgenomen in het ziekenhuis waar een van zijn ouders een hoge functie heeft, die diagnose is dan ook makkelijker gemaakt. Hij liep namelijk al een paar dagen later rond. Als ik mijn bron mag geloven.

Natuurlijk heeft Kovacevic verloren, alles wat je opsomt klopt. Daar komt nog bij dat Hilary Clinton heeft gezegd dat ze Amerikaanse troepen vanuit Kosovo hem zou laten oppakken. Clinton wil je toch niet als vijand hebben. Je ziet hier toch echt de vervlechting van deze zaak en de politiek. Anders was deze zaak nooit zo opgeblazen geweest.

Mede daarom geloof ik niet dat hij een eerlijk process zou krijgen in de USA. En kennelijk deelt Censor deze mening ook.

Bovendien is het volgens de Servische wet onmogelijk om hem uit te leveren, al is dit voor de politici geen probleem als er iets goed tegenover staat.

Over dat zelfverdediging verschillen we toch echt van mening en worden we waarschijnlijk ook nooit eens. Ik vind gewoon dat je jezelf niet laat slaan. Jij vind dat hij een dunner persoon niet mag slaan. Ieder zijn eigen mening.

Michel zei

@Krajisnik: niks mis met zelfverdediging,ik laat me ook niet slaan, K. had zich alleen in moeten houden. Dunne of dikke tegenstsnder; hij is extreem doorgeslagen. Eens?
KFOR heeft betere dingen te doen, Mladic zoeken b.v. zo wordt er over en weer veel geroepen..

@David Jan:

Your Honour, I rest my case :-)

David Jan zei

Ik heb met open mond bovenstaande discussie gevolgd en me er bewust niet in gemengd. Zoveel juridische belezenheid mag je van een simpele correspondent niet verwachten.
Toch een paar opmerkingen. Allereerst bedoel ik met geweldenaar niet de eerste betekenis die Van Dale geeft ("iemand die geweld pleegt"), maar de tweede ("iemand van zeer grote lichaamskracht").
Meer in het algemeen ben ik niet op het incident zelf uit, maar op het feit dat de Servische regering heeft bediscussieerd of er (met belastinggeld) een schadevergoeding betaald zou moeten worden. Ik zou dat belachelijk vinden.
Als het goed begrijp kan Kovačević inderdaad helemaal niet meer in de VS berecht worden, omdat Servië geen onderdanen uitlevert (behalve aan het Joegslavië Tribunaal), tenzij hij vrijwillig teruggaat. De vraag waar hij voor de rechter moet komen is dus hypothetisch. Ik vind echter wel dát hij voor de rechter moet komen. Die mag van mij alle omstandigheden in overweging nemen, die mag hem als er geen bewijs is van mij zelfs vrijspreken (de Amerikanen zijn niet erg scheutig met het geven van informatie), maar ik vind niet dat je een proces mag ontlopen omdat je ouders toevallig geld en een vriendje op het consulaat hebben.
Verder kon ik een lichte glimlach niet onderdrukken toen ik de woorden van Censor las over het inhumane gevangenissysteem in de VS. Ik kan je verzekeren dat de Servische gevangenissen bepaald geen pretje zijn.
Tot slot, Krajisnik, ik doe op dit blog niet aan journalistiek, die probeer ik op radio en televisie en in de kranten te bedrijven. Op het Belgradoblog deponeer ik persoonlijke observaties, terzijdes, een enkele keer een wat serieuzere beschouwing of analyse, maar alles heel nadrukkelijk vanuit mijn oogpunt als waarnemer en (deels) als deelnemer. Alles wat ik hier schrijf is dus per definitie subjectief. En daar mag iedereen het mee eens of oneens zijn

Anoniem zei

@ David Jan,

En het gaat me niet precies om de betekenis van het woord geweldenaar maar om de semantiek van het woord. Het woord brengt immers een andere associatie met zich mee dan: "iemand van zeer grote lichaamskracht".

Maar als het gaat om persoonlijke observaties dan hoor je mij niet klagen.
Ieder persoon heeft namelijk recht op zijn eigen mening en mag die verwoorden hoe hij of zij dat nodig acht.

Verder ben ik het geheel met je eens dat hij berecht moet worden. Dat is mijn punt ook niet.
Het enigste wat ik probeerde aan te tonen is: dat deze jongen zijn straf niet probeert te ontlopen, zoals Michel wel beweerde. Maar dat hij geen vertrouwen heeft in een eerlijk process op Amerikaanse bodem, wat ik toch wel kan begrijpen.