dinsdag 2 maart 2010

achterhoofd

Radovan Karadžić is niet op z'n achterhoofd gevallen. Hij kiest frontaal de aanval. Het mag bekend verondersteld worden dat ik wel degelijk denk dat er tijdens de oorlog in Bosnië vreselijke misdaden zijn gepleegd, ook van Servische kant. Ik denk ook dat Karadžić daar verantwoordelijk voor is. Maar tussen een mening en juridisch bewijs ligt een hele oceaan. Srebrenica? Een mythe, zegt Karadžić. Sarajevo? Een verdeelde stad, geen omsingelde, afgeknepen stad met een onder vuur liggende burgerbevolking. Markale? Een opzetje van de moslims. "Alles wat de aanklager zegt, moet je eigenlijk omdraaien."
Ik ben heel benieuwd wat die aanklager gaat doen. Of hij aankomt met vage klets van bevoordeelde en/of gemanipuleerde getuigen of met échte bewijzen die aantonen dat de moslimbevolking zwaar te lijden heeft gehad onder oorlogsmisdaden en volkerenmoord onder leiding van Radovan Karadžić. Want daar gaat het om; bewijs. Als dat er is, dan moet hij voor de rest van zijn leven de gevangenis in en dan moeten degenen die hem nu verdedigen ook ruiterlijk erkennen dat ze het mis hebben gehad. Maar het omgekeerde geldt evenzeer. Als de aanklager in deze zaak niet zonneklaar hard kan maken dat Radovan Karadžić de kwade genius is geweest, dan moet hij vrij komen en dan moet de rest van de wereld, inclusief de Bosnische moslims, op zoek naar een ander verhaal.

12 opmerkingen:

vanderjas zei

En dit dan, wie is het monster van Grbavita, volgens de Roemeense pers vandaag gearresteerd in Spanje?

Veselin Vlahovici, un sarb suspectat de crime de razboi in timpul conflagratiei din Bosnia, din perioada 1992-1995, a fost arestat in Spania, a anuntat, marti, ministrul spaniol de interne, citat de AFP. Vlahovici este cunoscut sub numele de "Monstrul din Grbavita".

David Jan zei

Dit is Veselin Vlahovic: http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8546129.stm

Unknown zei

Ha David Jan,

Normaal gesproken kan ik je nuance en aandacht voor de andere, Servische, kant van de verhalen over de oorlog zeer waarderen, maar dit gaat me toch een beetje ver. Er is in de media en internationale gemeenschap te weinig aandacht voor het Servische leed tijdens de oorlogen van de jaren '90. Maar dat betekent niet dat er vraagtekens gezet moeten worden bij het leed van de moslimbevolking van Bosnië. Het lijkt mij onomstreden dat Bosniakken zwaar hebben geleden onder de Servische agressie.

De uitspraken van Karadžić waarin hij aankondigde een totaal ander licht op de oorlog te willen laten schijnen, wekten mijn interesse. Ik was benieuwd naar welke nieuwe zaken hij aan zou slepen en ik vond dat hij genoeg tijd verdiende om zijn zaak goed voor te bereiden. Maar als ik hem dan nu hoor praten snap ik niet waar hij al die tijd mee bezig is geweest.

Er hebben slechts 2000 executies plaatsgevonden in Srebrenica. De moslims hebben uit heel Bosnië 6000 lijken naar Srebrenica gesleept om de Serviërs in een kwaad daglicht te zetten. ??????

Je gaat me toch niet vertellen dat je dit serieus neemt? Dit is het standaard simplistische Servische nationalistische verhaal. (dat gelukkig steeds minder te horen is in Servië) Hij vertelt helemaal niets nieuws. Dit verhaal kennen we al van andere idioten. Wat mij betreft staat nu vast dat zijn vraag om extra tijd niets anders is dan het saboteren van de rechtsgang.

Harm Kern

David Jan zei

Ik heb me misschien niet helemaal duidelijk uitgedrukt. Zoals ik schrijf, twijfel ik er niet aan dat er vreselijke dingen zijn gebeurd en dat Karadžić daar volgens mij verantwoordelijk voor is. Ik ben toe nu toe echter niet erg onder de indruk van de bewijzen die in allerlei zaken voor het tribunaal zijn aangedragen. Veel veroordelingen drijven toch (in ieder geval voor een belangrijk deel)op getuigenverklaringen en getuigen zijn om allerlei redenen niet de meest betrouwbare bronnen. En zelfs verdachten als Karadžić hebben recht op een eerlijk proces. Dus als hij verklaart dat Markale niet vanuit Servische stellingen beschoten kán zijn, dan verwacht ik dat de aanklager aantoont dat dat wel degelijk kon. Sterker nog, dat het is gebeurd. En dan niet met mensen die vertellen hoe erg het was, maar met forensisch bewijs. Als Karadžić zegt dat de Serven in Bosnië een verdedigingsoorlog voerden, dan moet de aanklager met feiten aantonen dat zij juist de agressors waren en niet een aantal VN- of Navo-functionarissen op laten draven die dat beweren. Als Karadžić zegt dat de doden na Srebrenica stuk voor stuk moslimmilitairen waren, dan is het aan de aanklager om aan te tonen dat het allemaal burgers waren. Enz. enz. In rechtszaken gaat het om vaststelling van de feiten en van de verantwoordelijkheid daarvoor van de verdachte en niet om wat wij met z'n allen denken dat er is gebeurd. Als dat gebeurt, dan kan Karadžić niet lang genoeg opgesloten worden. Sterker nog, dan betreur ik het dat het tribunaal geen doodstraf kan opleggen. Hoop dat het zo duidelijker is.

Fabian zei

Ik denk dat er persoonlijke vele mythen zijn, vele zaken die niet helder zijn, die niet naar waarheid worden verteld.

In een rechtszaak gaat het inderdaad om bewijzen, om vaststelling van de feiten. ik denk dat het in het proces Karadzic erg lastig gaat worden voor de aanklager om bepaalde feiten hard te maken: is het echt zo gebeurd? Voorbeeld: Markale is een mythe,de deskundigen zijn het oneens, er zijn verschillende versies, maar zullen we ooit weten wat er echt is gebeurd ? Mischien over 100 jaar....

Michel zei

Radovan K. verliest zich in wollige monologen en legt de schuld maar bij één partij. Ter zake doende argumenten heb ik nog niet gehoord.

David Jan zei

@ Michel. Het is in feite niet zo interessant wat de heer K. te zeggen heeft. Als verdachte kan hij de grootst mogelijke onzin verkopen, omdat de bewijslast niet bij hem ligt.

Max zei

1deel]] Artikel 5 van de Joegoslavische grondwet die van kracht was op het moment – de grondwet aangenomen in 1974, luidt: “Het grondgebied van de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië is integraal en bestaat uit het grondgebied van de socialistische republieken."
De grenzen van de Socialistische Federale Republiek van Joegoslavië kunnen niet worden gewijzigd zonder de instemming van alle socialistische republieken en autonome gebieden. Op basis hiervan volgt ondubbelzinnig dat niet een republiek of natie in de SFRJ, zoals uitdrukkelijk vermeld in de Grondwet, zelfstandig was begiftigd met het recht om zich terug te trekken uit SFRJoegoslavië, of om zich afscheiden in een deel van zijn grondgebied. Dit was alleen mogelijk door middel van de toestemming van alle.

Volgens de akkoorden van Helsinki en het internationale volkerenrecht hebben de Joegoslaven volledig gelijk dat zij hun land niet laten opdelen. Elke andere Joegoslavische leider zou hetzelfde hebben gedaan" (Raymond Detrez, Parijs/Gent, april 1999).De sleutelposities in het collectieve leiderschap van het nog unitaire Joegoslavië, tijdens zijn pogingen om de beginnende separatisten te bedwingen, waren tot eind 1991 in handen van loyale Kroaten als regeringsleider Ante Markovic en buitenlandminister Budimir Loncar,dus niet in handen van Milosevic…….

Tudman, Izetbegovic, Genscher, Clinton, van de Broek hebben in 1991 met de erkenning van een aantal afscheidingsbewegingen, de lont in het kruitvat aangestoken. Zij zijn in hun oneindig grote dwaasheid of oneindig grote domheid begonnen Joegoslavië uit elkaar te rukken. Dat zijn de mannen die hadden moeten weten dat afscheiden van Kroatië en Slovenië de Balkan in vuur en vlam zou zetten.
Ik ben benieuwd wat Nederland zou doen wanneer plotseling enkele provincies zich eenzijdig onafhankelijk zouden verklaren. Zou de regering dan zeggen "Is goed joh, ga je gang" ? Iemand heeft jaren geleden al eens gezegd: elke andere leider van Joegoslavië zou ongeveer hetzelfde gedaan hebben als Milosovic…

Max zei

2deel]]En het hele conflict in Bosnië had voorkomen kunnen worden als Sarajevo niet de onafhankelijkheid had uitgeroepen. Iedereen wist dat dat zou leiden tot een burgeroorlog. De SDA (moslimpartij) van Izetbegovic riep al in 1991 op te strijden voor een pan-islamitische staat (dzamahirija). Het uitroepen van de onafhankelijkheid van Bosnië op 5 april 1992, door moslimpresident Alia Izetbegovic is volgens Karadjic het startschot voor de jihad. En dus het startschot voor de Servische 'verdediging'.

In Siebelt’s boek waren foto’s van een moslim SS-brigade in Bosnië, zomer 1943. Hierbij werd vermeld dat Izetbegovic destijds een jeugdige commandant van deze moslimbrigade was. Pardon? Maar deze man was van 1990 tot 2000 president van Bosnië! Als Izetbegovic destijds al bereid was om als SS-er de nazi’s te dienen, dan moet je je afvragen hoe zijn politieke idealen in de jaren 90 eruit zagen.

Karadzic:"Hoe kunnen ze mij als een oorlogsmisdadiger etiketteren? Voor welke misdaad? Voor het beschermen van mijn volk? Wat is daar fout aan? Hoezo oorlogsmisdadiger?"
Dat zie ik niet, ik zie enkel iemand die tot het uiterste is gegaan om zijn burgers te beschermen en de jihadstrijders buiten de deur te houden. In elke oorlog vallen onschuldige slachtoffers. Maar als we daarvan moeten uitgaan, dan kan een land zichzelf nimmer meer verdedigen. De moslims begonnen de oorlog omdat zij heel Bosnië in hun macht wilden krijgen en de Bosnische Serviërs hebben zich alleen maar tegen deze agressie verdedigd…
De Servische burgers hebben echter nooit de kans gehad om via een referendum over afscheiding hun stem te laten horen.Sorry mensen, maar wat zouden jullie ervan vinden als de Friezen een eigen land zouden beginnen of nog beter: de mensen uit noord België in Brabant komen en zeggen "We nemen dit gedeelte!"
De provincie Bosnië verklaarde zich, met steun uit het Westen, onafhankelijk na een referendum dat door het Servische bevolkingsdeel werd geboycot. Door dit laatste feit was de uitslag wettig ongeldig: over fundamentele grondwetswijzigingen (dus bij uitstek over een onafhankelijkheidsverklaring) moest er een meerderheid zijn in elk van de etnische groepen.
De VN-lidstaat Joegoslavie zat toen met een situatie zoals Spanje in Baskenland, Indonesië in Aceh, India in Kasjmir, enz….

Harold Pinter, de Nobelprijswinnaar literatuur van 2005 verklaarde bijvoorbeeld: "Het VS-Navo-tribunaal dat Slobodan Milosevic moet beoordelen is altijd compleet onwettig geweest. De Britse professor James Gow, voormalig adviseur van de aanklager in het Joegoslavië-tribunaal, verklaarde in 2004 al voor de Britse televisieketen Channel 4: "Het beste zou zijn dat Milosevic in zijn cel sterft, want als het proces zijn gewone verloop kent, is het heel goed mogelijk dat hij alleen voor enkele kleine aanklachten wordt veroordeeld.

Max zei

3deel]]SREBRENICA

Sarajevo was zich bewust van het feit dat zij niet de militaire capaciteit hadden om de Serviërs te verslaan. Het was dus noodzaak om de voorwaarden te creëren waaronder de internationale gemeenschap dit voor hen kon doen. Srebrenica was een essentiële schakel in dit proces en het is een feit dat de regering in Sarajevo er veel bij te winnen had, zoals daarna duidelijk werd.
Opzettelijk beschrijven de grote mediaconcerns de gebeurtenissen in Srebrenica als de ernstigste gruweldaden in Europa sinds de WOII of sinds de Holocaust, soms als de ergste massamoord op burgers etc.
Doelbewust halen zij de Holocaust en nazi’s tevoorschijn om Srebrenica te verbinden met genocide, Serven met nazi’s, en moslims als onschuldige slachtoffers.
De internationale pers maakte de strijd om Srebrenica klinken als Stalingrad. In de pers worden 'oorlogsgraven' als 'massagraven' aangeduid.
De VN commissie ging het NIET om het aantal slachtoffers maar alleen om het aantal VERMISTEN! Die begraven liggen in Potocari (Srebrenica) zijn van degenen die honderden omliggende Servische dorpen in brand staken en honderden Servische burgers doodden, ook kinderen, vrouwen, ….

Ik vroeg me nog af, bent u zich van het feit bewust dat de meeste omgekomenen in Srebrenica met wapens werden gevonden?
Waar is u morele verontwaardiging over de zeer goed gedocumenteerde bewijzen van ruim 1300 Servische ongewapende burgers (ook kinderen, vrouwen, ouderen) afgeslacht met ijzeren staven, bijlen, messen, voorhamers, vlammenwerpers, veel onthoofdingen en van besnijdenis van Servische inwoners,enz.,.., over een periode van drie jaar in Srebrenica en de omliggende dorpen door Bosnische moslim troepen en jihadstrijders onder bevel van Naser Oric?Hier heb ik gewoon geen woorden meer voor, zulke monsters! En ja ik weet niet hoe jij reageert als je tegenover de moordenaars van je broertjes en zusjes en moeder staat?

In een andere moslimenclave die enkele dagen later viel door dezelfde troepen, Zepa, was er geen sprake van 'massamoord'. En waarom niet? Zij evacueerden de vrouwen, kinderen en ouderen die ze vonden in het VN/kamp Potocari, in vrijheid, terwijl de Servische kinderen, vrouwen, oude mannen rond Srebrenica werden gedood door monster Naser Oric en jihadstrijders.
Nu blijkt uit documenten van de Duitse overheid en andere onderzoeksrapportages dat er geen keiharde bewijzen bestaan voor etnische zuiveringen of volkerenmoord. Ook uit rapporten van forensische onderzoekers blijkt dat niet achtduizend, maar tweeduizend lijken in en rond Srebrenica teruggevonden zijn. De bevindingen van deze wetenschappers zijn nooit publiek gemaakt!
En waarom niet?
Misschien omdat niet bewezen kon worden dat de soldaten van Ratko Mladic helemaal geen duizenden krijgsgevangenen vermoord hadden?
Misschien omdat het bij het gevonden massagraf helemaal niet om een oorlogsgraf ging? Op 11 juli 2005 heeft de ‘Srebrenica Research Group’ op een persconferentie in het gebouw van de Verenigde Naties in New York een tweehonderd pagina’s tellend rapport gepresenteerd, met als titel: Srebrenica and the Politics of War Crimes.
Het rapport veegt de vloer aan met de officiële versie over de gebeurtenissen in en rond de enclave in 1995.
Het komt met onweerlegbare bewijzen dat zowel de omvang van het aantal slachtoffers als de versie die door regeringen en de media worden gegeven, berusten op misleidende manipulatie.
http://www.srebrenica-report.com/

Max zei

5deel]]Dr Ljubisa Simic, patholoog en forensisch deskundige, die de volledige toegang had tot forensisch bewijsmateriaal bij de Haagse Openbaar Ministerie met betrekking tot de vermeende "massamoord in Srebrenica", vond de wetenschappelijke bewijzen van de Srebrenica een hoax: http://www.amsterdampost.nl/442-executed-victims.html

Dat de Serviërs concentratiekampen hadden, was een leugen; het waren verzamelkampen voor vluchtelingen.
Moslimleider Izetbegovic heeft op zijn sterfbed bekend ( aan Kouchner o.a.) dat in de Servische kampen niet werd gemarteld etc….
De stad Sarajevo was veeleer een verdeelde stad, zoals de Libanese hoofdstad Beiroet en de Serviërs waren ook omsingeld. Weinigen vroegen en vragen zich af hoe het toch kon zijn dat er een tunnel was van de stad naar moslimgebied daarbuiten maar dat de vrouwen, kinderen en bejaarden van de stad niet werden geëvacueerd en de regering Izetbegovic alle resterende bewoners verbood om de stad Sarajevo te verlaten.
En waarom wordt dit allemaal jarenlang angstvallig doodgezwegen? Ouderen, zieken en kinderen bleven in de stad als 'propagandawapen', om 'het medelijden van de wereld op te wekken, om de Verenigde Staten en NAVO de oorlog in te trekken'. Bosnische moslimsoldaten verstopt achter hun eigen burgers in Sarajevo. En al helemaal weinigen durven tot op de dag van vandaag hardop te zeggen dat de twee bloedige aanslagen op een markt in Sarajevo eigen werk waren. Hun doel was de Navo in te zetten in het conflict met de Serviërs.

Franse VN-militairen hebben geconstateerd, dat Bosnische moslimsoldaten (sluipschutters) die herhaaldelijk en maandenlang geschoten hebben op hun eigen burgers in Sarajevo in een poging om met schokkende beelden de internationale steun te verkrijgen voor harder optreden tegen de Serviërs. Ook zijn er gevallen bekend van VN-soldaten die vermoord zijn door moslim-scherpschutters. Serviërs schoten terug vanuit de heuvels rondom Sarajevo nadat ze zelf door de moslimstrijdkrachten in de stad onder vuur waren genomen. "Uit scholen en ziekenhuizen" nog wel. Het waren de troepen van de moslims, die commandoposten en sluipschutters stationeerden in scholen, ziekenhuizen en het museum van Sarajavo. Als de Servische troepen het vuur van deze troepen beantwoordden, werden Serviërs ervan beschuldigd in het wilde weg op Sarajevo te schieten. Het aantal Serviërs in Sarajevo, vermoord, tijdens de oorlog door het moslim leger, politie en criminelen, bedraagt ten minste vele honderden en waarschijnlijk in de lage duizenden.Maar in 1994 was er een wapenstilstand rond Sarajevo, de stad bloeide weer op, er was weer transport mogelijk van en naar de stad, er was gas en licht, er werden plannen gemaakt voor herstelwerkzaamheden. En wie heeft dat bestand toen gebroken? Meneer Izetbegovic. En waarom? Omdat hij nog geen vrede wilde. Hij dacht dat hij bij verdere oorlogsvoering nog wat te winnen had.
Je had de gezichten moeten zien van de mensen in Sarajevo! Die wilden die geen oorlog meer, die wilden vrede. Maar de Bosnische regering had andere plannen.De wahabitische beweging kreeg voet aan de grond in de Balkan tijdens de Bosnische burgeroorlog van 1992-1995. Hun doel is, de Bosnische moslims te bekeren tot de Saudische versie van de islam. Op uitnodiging van toenmalig president Izetbegovic, die financieel werd gesteund door Al-Qaida, kwamen er duizenden islamitische 'vrijheidsstrijders' naar Bosnië. Ze maakten er zich schuldig aan onthoofdingen en verkrachtingen. De wahabitische beweging krijgt financiële steun vanuit Saoedi-Arabië, inmiddels al zo'n half miljard euro. Met dit geld zijn o.a. zo'n 150 moskeeën gefinancierd in Bosnië maar ook in Kosovo.
De Koning Fahd moskee in Sarajevo kostte 20 miljoen euro. Steeds vaker zijn in het straatbeeld in Sarajevo, in Bosnië, gesluierde vrouwen te zien, een opvallende trend omdat de gezichtsbedekking in 1950 verboden werd. Sarajevo was Jeruzalem, nu een stad vol minaretten.

Max zei

6deel]]De wahabitische beweging kreeg voet aan de grond in de Balkan tijdens de Bosnische burgeroorlog van 1992-1995. Hun doel is, de Bosnische moslims te bekeren tot de Saudische versie van de islam. Op uitnodiging van toenmalig president Izetbegovic, die financieel werd gesteund door Al-Qaida, kwamen er duizenden islamitische 'vrijheidsstrijders' naar Bosnië. Ze maakten er zich schuldig aan onthoofdingen en verkrachtingen. De wahabitische beweging krijgt financiële steun vanuit Saoedi-Arabië, inmiddels al zo'n half miljard euro. Met dit geld zijn o.a. zo'n 150 moskeeën gefinancierd in Bosnië maar ook in Kosovo.
De Koning Fahd moskee in Sarajevo kostte 20 miljoen euro. Steeds vaker zijn in het straatbeeld in Sarajevo, in Bosnië, gesluierde vrouwen te zien, een opvallende trend omdat de gezichtsbedekking in 1950 verboden werd. Sarajevo was Jeruzalem, nu een stad vol minaretten.

Een tweede regio op de Balkan waar al-Qaida en islamisten hun gezicht hebben laten zien is Kosovo. In maart 2004 in Servische Kosovo meer dan 150 Servische orthodoxe heiligdommen verwoest zijn, terwijl er meer dan vierhonderd moskeeën zijn bijgebouwd, veelal met geld van de Wahabieten uit Saoedi-Arabië. Meer dan 300.000 Serven werden verdreven uit en duizenden werden vermoord en ontvoerd. Serviërs in het voormalige Joegoslavië waren het grootste volk in aantal. Weggejaagd uit Kosovo, Slovenië, Kroatië, Bosnië, een miljoen Servische vluchtelingen!
Tijdens de oorlog in Kroatië is geen enkele Kroaat uit Servië verjaagd, geen enkele Bosniër is uit Servië verjaagd tijdens de Bosnische oorlog. Vijftigduizend moslimvluchtelingen werden in Servië geregistreerd maar hier wordt alles op zijn kop gezet, met leugens en onwaarheden.Jamie Shea zei:"De slag om de publieke opinie was even belangrijk als de luchtoorlog. De journalisten waren evenzeer soldaten, in die zin dat ze aan de publieke opinie moesten uitleggen waarom deze oorlog belangrijk was."
James Harff, directeur van het ‘Ruder Finn Global Public Affairs’, geeft onomwonden toe dat zijn bureau verantwoordelijk is voor vele misleidingen en glasharde leugens (over de Balkan oorlog) om de publieke opinie te manipuleren.
En daar is 'ie nog hartstikke trots op ook! James Harff: "Als u zou willen bewijzen dat de Serviërs slachtoffer zijn, probeert u het dan, u zult merken dat u daarin dan helemaal alleen staat."