vrijdag 26 september 2008

boete


Het gaat goed met de Servische democratie. De voorzitter van het parlement, Slavica Đukić-Dejanović, had tot twaalf uur vandaag al voor vijftienduizend dinar (190 euro) aan boetes uitgedeeld aan volksvertegenwoordigers die te lang spraken, zich niet aan de agenda hielden of anderszins de gang van zaken in het parlement verstoorden. Al dagen leuteren vooral de leden van de oppositie over van alles en nog wat, maar niet over onderwerpen die op de agenda staan. Waarover dan? Nou, bijvoorbeeld over wie er nu namens de Servische Radicale Partij in het parlement zitten (die partij is onlangs gesplitst), over het politie-optreden tijdens de demonstratie tegen de uitlevering van Radovan Karadžić en over allerlei andere dingen die er nu even niet toe doen.
Dat parlement is hoe dan ook een kakelhuis, waar ieder lid op elk gewenst moment welk onderwerp dan ook te berde mag brengen, waar vervolgens alle andere leden dan weer op mogen reageren, zodat er van het eigenlijke werk geen bal terecht komt. Beledigen en schelden op alles wat los en vast zit is er tot een ware kunst verheven en als het de dames of heren (vooral van de oppositie) niet zint, dan lopen ze gewoon met z'n allen weg, waardoor er geen quorum is en er dus geen besluiten kunnen worden genomen. De regering heeft het makkelijk. Die wordt zelden of nooit ter verantwoording geroepen en de parlementariërs maken vooral elkaar het leven zuur.
Vaak levert dat vermakelijke taferelen op -schelden is inderdaad en kunst- maar voor de voortgang van dit land is het niet erg bevorderlijk.

Geen opmerkingen: